VO leerlingen bouwen weerstation en programmeren zorgrobot in module bij ROCMN

opdrachtgevers module ict

Eind november hadden 22 VO-leerlingen van Minkema, Oosterlicht, Kalsbeek en Cals een gesprek met hun opdrachtgever. De leerlingen gaan in projectgroepjes aan de slag met het bouwen van een weerstation of het programmeren van een zorgrobot die ingezet kan worden in een zorginstelling. Gerda van Wijngaarden (ROCMN) is de opdrachtgever voor de zorginstelling en Peter Brouwer (ROCMN) wil meer zicht hebben op de klimaatomstandigheden in zijn gebouw. In de komende weken voeren de VO-leerlingen de projecten uit bij het ICT college op de Tech Campus.

Met de methode MoSCoW hebben de leerlingen samen met de opdrachtgevers bepaald wat “must”, wat “should”, wat “could” en wat niet nodig is. De vraag en de uitgangspunten zijn bekend, dus kunnen ze de komende weken aan de slag. Docent Erik Daudey zal samen met enkele ervaren studenten van ICT College, de projectgroepen gaan begeleiden.

De leerlingen hebben zich intussen ingewerkt in de opdrachten, weten wat de opdrachtgever vraagt en weten welke kennis nodig is om het project uit te voeren. In workshops krijgen ze deze kennis aangeboden. Met veel enthousiasme zijn ze aan de slag gegaan en worden de leerlingen uitgedaagd om te ontdekken hoe leuk en interessant de techniek kan zijn. Dit project is het tweede en laatste onderdeel van de module “ICT projecten voor VO”

Eind januari zullen de projectgroepen hun producten opleveren aan de opdrachtgevers. We houden jullie op de hoogte! Aldus Loek Hendriks, projectleider ROCMN en STO WMIJ.

Loek Hendriks, projectleider ROCMN: “De module ICT projecten is tot stand gekomen door de samenwerking binnen Sterk Techniek Onderwijs regio WMIJ. Programmalijn 3; gezamenlijk opleiden is erop gericht vo en mbo dichter bij elkaar te brengen en doorlopende leerlijnen in de techniek mogelijk te maken. Deze pilot zorgt ervoor dat ook leerlingen uit de theoretische leerweg kennismaken met praktijkcomponenten in de techniek. Door de uitvoering op het mbo maken de leerlingen tevens kennis met het onderwijs en de opleidingsmogelijkheden in het mbo voordat ze een studiekeuze moeten maken.”

Sterk Techniek Onderwijs
De subsidieregeling Sterk Techniek Onderwijs van het ministerie OCenW is ervoor bedoeld om technisch onderwijs in de regio te versterken. De regionale plannen gaan zorgen voor meer én beter opgeleide medewerkers in de techniek en voldoende vakmensen in de regio. In de regio Woerden, Montfoort, IJsselstein werken partners uit het onderwijs en bedrijfsleven, onder de naam STOWMIJ, samen aan de invulling van de plannen.

 

7 december 2020
ROC Midden Nederland
ICT College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: