Succesvolle kick-off Expertisecentrum ICT

ict rif

Op 8 februari kwamen betrokken partners, docenten en leden van de stuurgroep bijeen op de Tech Campus in Nieuwegein voor de officiële kick-off bijeenkomst van het 'Expertisecentrum ICT'. In een plenaire start werden in het kort de doelstellingen en aanpak van het vierjarige RIF-project uiteen gezet. In de vorm van een rondetafelgesprek werd er daarna uiteengegaan om met elkaar in gesprek te gaan over de motivatie om dit initiatief te ondersteunen. 

De aanleiding
Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert middels het ministerie de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven. Het doel van het RIF is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt

De digitalisering heeft de afgelopen decennia een steeds grotere rol in de samenleving gespeeld, versneld door de Covid-19 pandemie. Kunstmatige intelligentie (AI) heeft zich prominent ontwikkeld en de vraag naar ICT-professionals groeit snel. Hedendaagse ontwikkelingen hebben geleid tot een groeiende vraag naar ICT-professionals. 

Het doel
Het doel van deze RIF is het verbeteren van de aansluiting tussen ICT-onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio. Dit wordt bereikt door het onderwijs modulair, flexibel en projectmatig te maken en door samenwerking met het bedrijfsleven om actuele projecten te ontwikkelen. Daarnaast zet de Tech Campus in op professionalisering van docenten, zodat zij relevante trends kunnen integreren in het curriculum.

Dit project sluit aan bij thema's, zoals leven lang ontwikkelen, docentprofessionalisering en het ontwikkelen van onderzoekende vaardigheden bij docenten en studenten in de ICT-sector. Het beoogt een flexibel en relevant opleidingsaanbod te creëren dat aansluit bij diverse leerbehoeften en actuele ontwikkelingen in de branche.

Contact
Wil je meer weten over het 'Expertisecentrum ICT'? Neem dan contact op met projectleider Erwin Hoogeveen via hoogeveen.erwin@rocmn.nl

 

28 februari 2024
ICT College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: