Nieuwe uitstroomprofielen bij ICT College Nieuwegein

Jongen voor computerkast

Meer keuze voor studenten en mee met ontwikkelingen in de branche

Het ICT College op de Tech Campus in Nieuwegein is volop in ontwikkeling. Dat kan ook niet anders want de wereld van de ICT staat niet stil. De branche vraagt om studenten en medewerkers met kennis en vaardigheden van nieuwe technieken en innovaties. Denk aan Cybersecurity, Cloud toepassingen, Internet of Things etc. Het ICT College speelt daar op in door nieuwe uitstroomprofielen te ontwikkelen in samenwerking met het bedrijfsleven.

Brede opleidingen in twee leerwegen
Voor de zoekers/twijfelaars onder de potentiële ICT studenten zijn er al drie opleidingen in twee varianten. Dit zijn brede opleidingen die zowel in de BOL als BBL-route worden aangeboden. Op niveau 4 zijn dit de opleiding Software Developer en de opleiding Expert IT Systems & Devices. Op niveau 3 is dit de Allround Medewerker IT. Switchen tussen BOL en BBL is mogelijk en kan handig zijn wanneer een student tijdens zijn opleiding een baan vindt of wil blijven werken na een stageperiode.

Eruit halen wat erin zit
Op het ICT College willen we het beste halen uit iedere student, daarom starten leerlingen van de niveau 3 en 4 opleidingen Expert IT Systems & Devices en Allround medewerker IT in een basisjaar . Aan het eind van dit basisjaar bepalen we met de student of hij/zij de opleiding kan vervolgen op niveau 3 of 4.

Nieuwe uitstroomprofielen
Voor de bewuste studiekiezer (planner) wordt het ICT College nu nog aantrekkelijker want er zijn nieuwe uitstroomprofielen ontwikkeld. Een student kan aan het begin van de opleiding al een keuze maken voor een van de uitstroomprofielen, dit kan ook nog na het basisjaar. De student schrijft zich bij de start in voor de brede opleiding of direct voor de uitstroomrichting van zijn/haar keuze.

De opleiding Expert IT Systems & Devices (niveau 4) krijgt maar liefst 3 uitstroomprofielen: Cybersecurity Specialist, Cloud Engineer en IoT Engineer.In het tweede jaar van de opleiding doorlopen de studenten met het gekozen uitstroomprofiel een ander vakkenpakket. Ook de projecten en stages staan in het teken van de gekozen uitstroomrichting. Hiermee geven zij zelf kleur aan hun opleiding.

De opleiding Allround Medewerker IT (niveau 3) kent twee uitstroomprofielen: Web Developer en Datacenter Technician. In het tweede jaar van de opleiding doorlopen de studenten per profiel een ander vakkenpakket, keuzedelen, stages en projecten. Hiermee bepalen studenten zelf een deel van de inhoud van hun opleiding. De uitstroom Web Developer sluit mooi aan op de opleiding Software Developer.

De opleiding Software Developer (niveau 4) biedt keuze voor twee uitstroomprofielen: Game Developer en App Developer. In het tweede jaar van de opleiding doorlopen de studenten per profiel een ander vakkenpakket, keuzedelen, stages en projecten. Ook hier bepalen studenten zelf een deel van de inhoud van hun opleiding.

Bij alle opleidingen bestaat er de mogelijkheid om aan het eind van het 1e leerjaar, (basisjaar) nog een switch te maken naar een ander uitstroomprofiel of een andere leerroute. Optimaal flexibel dus!

Nieuwe opleiding Smart Technology - ICT, versneld 2 jaar
Voor éxtra ambitieuze studenten met voldoende vooropleidingeisen heeft het ICT College sinds kort ook een versnelde opleiding in het aanbod. Dit is een ICT BOL opleiding op niveau 4 in 2 jaar. Zie opleidingskaart voor meer informatie en instroomeisen.

Meer weten?
Kent u leerlingen die meer willen weten over de nieuwe uitstroomprofielen? Wijs ze dan op de mbo-oriëntatie workshops en de open dagen van het ICT College. Onze docenten en studenten vertellen er graag meer over! Op deze pagina lees je meer over de uitstroomrichtingen.

19 januari 2022
ICT College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: