Nieuwe opleiding: Smart Technology - ICT, versneld 2 jaar

Studenten ICT

Op de Tech Campus in Nieuwegein start in februari 2022 een nieuwe opleiding. Het betreft een 2-jarige BOL 4 opleiding op het ICT College. Het is een techniek brede opleiding gericht op een snelle doorstroom naar hbo of arbeidsmarkt. De opleiding heet Smart Technology – ICT.  

Voor wie? 
De opleiding is gericht op de ambitieuze leerling die na dit traject een sterkere of verbeterde start wil maken op het hbo of snel aan het werk wil. Dankzij de route via mbo krijgt een leerling al meer vakinhoud en doet hij/zij ervaring op met projectonderwijs.  
De opleiding is interessant voor leerlingen met een brede interesse in techniek en ICT, die oog hebben voor innovaties en ontwikkelingen en willen werken aan creatieve oplossingen voor de toekomst. Op het gebied van duurzame energie en gebouwen, duurzame mobiliteit, ICT en Smart Industry 4.0. 

Smart Technology  
Smart Technology is een nieuw vakgebied waarin de werkvelden bouw, mobiliteit, techniek en ICT samenkomen in slimme oplossingen voor gebouwen en apparaten. Dit gebeurt in allerlei sectoren zoals: bouw- en metaaltechniek, agri-tech, ICT en smart industry. Maar ook in de zorg- en medische technologie of de energiesector. Een Smart technoloog ontwikkelt slimme technische toepassingen. 

Wat houdt de opleiding in? 
In de opleiding leren studenten projectmatig werken, bedrijfskunde, instructies techniek en ICT, vakinhoudelijke lessen passend bij het uitstroomprofiel: Python, Datacom 1, Windows 1, Linux, Datacom 2, Windows 2/Cloud, Linux vervolg, IT-Essentials, Servicedesk, IoT, MDP, CyberOps. Verder zijn Werknemersvaardigheden en burgerschap onderdeel van de opleiding. Studenten volgen ook een aantal keuzedelen om hun opleiding te verbreden of te verdiepen. Denk aan: Duurzaamheid in beroep, Ondernemend gedrag, Digitale vaardigheden gevorderd en Inspelen op innovaties. 

Vooropleiding 
Om te kunnen starten met deze 2-jarige versnelde BOL 4 opleiding moet een leerling minimaal een havo diploma hebben. Bij voorkeur heeft hij/zij het profiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid gevolgd. Is een leerling bijna klaar met de havo of heeft hij/zij een overgangsbewijs van havo 4 naar 5 dan bespreken we graag de mogelijkheden.  

Opleiding in 2 jaar 
Het is mogelijk om deze opleiding in 2 jaar af te ronden als er op basis van vooropleiding vrijstelling voor AVO vakken (Nederlands, Engels en wiskunde) kan worden verleend. In een versneld traject zijn inzet, focus, inzicht en vaardigheden extra belangrijk. Tijdens een intakegesprek kijken we samen of dit traject geschikt is of dat een leerling beter in de reguliere opleiding (3 jaar) kan starten. Eventueel is het mogelijk een inhaalprogramma te volgen (Nederlands, rekenen en Engels) Indien afgesloten met een onvoldoende op de havo. 

Onderwijsvisie Tech Campus 
De opleiding is gebaseerd op de onderwijsvisie van de Tech Campus. Daarom is er extra aandacht voor de volgende aspecten: begeleiding, voortgangsgesprekken, feedback en toetsing, flexibel curriculum en samenwerking met het bedrijfsleven. 

Meerdere uitstroomvarianten 
De opleiding start in februari als een pilot voor een brede Smart Technology opleiding met 4 uitstroomvarianten. Bij voldoende succes komen er vanaf september 2022 drie uitstroomrichtingen bij: Smart Technology - Tech, Smart Technology – Mobiliteit en Smart Technology – Bouw. Bij interesse is ook in de pilotfase al een overstap naar Tech of Bouw mogelijk. 

15 november 2021
ICT College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: